Pirmasis puslapis > Teminė informacija > REACH > SCIP duomenų bazė

 

SCIP duomenų bazė

 

SCIP duomenų bazė

 

SCIP (angl. Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)) - tai duomenų bazė, kurioje bus kaupiama informacija apie labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas (SVHC) gaminiuose arba sudėtiniuose daiktuose. Pranešimo teikimo į SCIP duomenų bazę teisinė prievolė buvo nustatyta Atliekų pagrindų direktyvoje. Ja siekiama sumažinti pavojingų cheminių medžiagų kiekį atliekose bei skatinti  pavojingų medžiagų pakeitimą saugesnėmis alternatyvomis.

 

Gairės gaminių gamintojams ir importuotojams:

 

  • Išsiaiškinkite, ar Jums taikoma prievolė teikti pranešimą į SCIP duomenų bazę.
  • Jeigu teisinė prievolė taikoma, pradėkite ruoštis jau dabar, kad laiku pateiktumėte pranešimą į SCIP duomenų bazę.
  • Tokiu būdu bus užtikrinama saugesnė žiedinė ekonomika visoje Europos Sąjungoje.

 

Kas privalo teikti pranešimą į SCIP duomenų bazę?

 

Pranešimą į SCIP duomenų bazę turi pateikti gaminių gamintojai, importuotojai arba tiekėjai, tiekiantys gaminius į Europos Sąjungos rinką, jeigu gaminio sudėtyje yra labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga (toliau ─ SVHC) iš Kandidatinių medžiagų sąrašo ir jeigu jos koncentracija gaminyje viršija 0,1 % gaminio masės.

Gaminys ─ daiktas, kuris gaminamas įgijo konkrečią formą ar struktūrą, labiau nulemiančią jo naudojimo paskirtį, nei jo cheminė sudėtis (REACHreglamento3(3) str.).

 

Daugiau informacijos apie tai, kas yra gaminys bei gaminių pavyzdžių galite rasti Europos cheminių medžiagų agentūros rekomendaciniame dokumente „Rekomendacijos dėl gaminių sudėtyje esančioms cheminėms medžiagoms taikomų reikalavimų".

Vaizdo klipas „Kas turi teikti pranešimą į SCIP duomenų bazę?"

 

Nuo kada taikoma teisinė prievolė pranešti?

 

Teisinė prievolė pateikti pranešimą į SCIP duomenų bazę privalės būti taikoma nuo 2021 m. sausio 5 d.

 


Kokią informaciją reikės pateikti į SCIP duomenų bazę?

 

  • Informaciją apie gaminio tapatybę;
  • Informaciją apie SVHC medžiagos tapatybę;
  • Informaciją apie saugų gaminio naudojimą;

 

Pranešimo parengimo ir teikimo įrankiai

 

 

Jeigu Jums taikoma pranešimo pateikimo į SCIP duomenų bazę prievolė, ECHA sukūrė suderintą IUCLID formatą, kuris yra skirtas informacijos parengimui. Taigi, yra 3 įrankiai informacijos parengimui ir pateikimui į SCIP duomenų bazę:

  • Pranešimo parengimas internete, naudojant ECHA Cloud services;
  • Pranešimo parengimas, naudojant IUCLID 6 (Server & Desktop);
  • Pranešimo parengimas, naudojant iš sistemos į sistemą būdą (angl. System-to-system).

Pranešimo pateikimui bus naudojamas ECHA Submission portal (ECHA Cloud Service).

 

 

Informaciją apie tai, kaip parengti ir pateikti pranešimą į SCIP duomenų bazę rasite „SCIP Database Notification".

 

Informacinis leidinys - lankstinukas „SCIP duomenų bazė - Ką turite žinoti?"

 

Daugiau informacijos apie SCIP duomenų bazę galite rasti Europos cheminių medžiagų agentūros tinklalapyje, skiltyje "SCIP duomenų bazė".