Informacija apie chemines medžiagas ir mišinius

 

Ūkio subjektų konsultavimas

 

Mišinių klasifikavimas ir ženklinimas

 

REACH registracija

 
 

Išsakykite savo nuomonę dėl pasiūlymo apriboti švino naudojimą šaudymo lauke, medžioklės ir žvejybos reikmenyse

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) kviečia suinteresuotąsias šalis iki 2021 m. rugsėjo 24d. teikti mokslinę ir techninę informaciją apie švino naudojimą medžioklei ir sportiniam šaudymui skirtuose šaudmenyse ir žvejybos reikmenyse.