Informacija apie chemines medžiagas ir mišinius

 

Ūkio subjektų konsultavimas

 

Mišinių klasifikavimas ir ženklinimas

 

REACH registracija

 
 

Naujienos

 

 

SCIP duomenų bazė, kuri skirta informacijos kaupimui apie produktų sudėtyje esančias susirūpinimą keliančias medžiagas, jau paruošta naudojimui

 

Pramonė jau gali pradėti teikti informaciją apie labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas (toliau ─ SVHC) gaminiuose į ECHA‘os sukurtą ir tvarkomą SCIP duomenų bazę. Šios duomenų bazės tikslas surinkti kuo daugiau informacijos apie pavojingas chemines medžiagas produktuose, siekiant, kad perdirbami produktai taptų saugesniais. Taigi, SCIP duomenų bazė turi užtikrinti, kad informacija apie gaminius, turinčius SVHC medžiagas, būtų prieinama per visą gaminių gyvavimo ciklą, įskaitant atliekų etapą. Visa SCIP duomenų bazėje sukaupta informacija bus prieinama atliekų tvarkytojams ir vartotojams.