Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Dažniausiai užduodami klausimai > CLP > Įsipareigojimai

 

Įsipareigojimai

1.1.  Kokie yra pagrindiniai įmonių, tiekiančių medžiagas ar mišinius, įsipareigojimai pagal CLP?

Pagrindiniai įsipareigojimai tenkantys medžiagų ar mišinių gamintojams, importuotojams, tolesniems naudotojams, įskaitant mišinių ruošėjus bei reimportuotojus, yra klasifikuoti, ženklinti ir pakuoti medžiagas ir mišinius pagal CLP. Platintojai (įskaitant mažmenininkus) medžiagas ir mišinius turi ženklinti ir pakuoti pagal CLP.

Gamintojai ir importuotojai (ar gamintojų bei importuotojų grupės), kurie tiekia į rinką pavojingą cheminę medžiagą, turi pranešti ECHA‘i medžiagos ID bei apie jos klasifikavimą ir ženklinimą, nebent ši informacija jau buvo pateikta registracijos pagal REACH metu. ECHA įtrauks praneštą informaciją į klasifikavimo ir ženklinimo inventorių. Toliau žiūrėkite žemiau esantį skyrių apie klasifikavimo ir ženklinimo pranešimą (notifikaciją) ECHA‘i.

 

1.2.  Kokie yra pereinamieji laikotarpiai irk am jie?

Pagal CLP, pereinamasis laikotarpis yra laikas, suteiktas medžiagų tiekėjams pakeisti DSD/DPD klasifikavimo sistemą  CLP taisyklėmis. Pereinamo laikotarpio nuostatos pateiktos 61 CLP straipsnyje, ypač pabrėžiant 2 datas, kurios įtakos  pavojingų medžiagų ir mišinių klasifikavimą, pakavimą ir perspėjimą apie pavojų, t.y. 2010 m. gruodžio 1d. ir 2015 m. birželio 1 d.

Pereinamieji CLP reglamento laikotarpiai bei ryšys su registracijos pagal REACH galutinėmis datomis, esamoms (phase in) cheminėms medžiagoms, pavaizduotas žemiau esančioje schemoje.

 

1.3.  Kodėl nėra tonažo slenksčio klasifikavimui ir ženklinimui pagal CLP?

Nei CLP nei REACH, nei senieji teisės aktai neturi tonažo slenksčio klasifikavimui ir ženklinimui, nes darbuotojai ir pirkėjai, kurie naudoja chemines medžiagas ir mišinius, turi būti įspėti ir apsaugoti nepaisant kiekio.