Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Prasidėjo viešosios konsultacijos dėl naujų medžiagų įtraukimo į autorizuotinų medžiagų sąrašą

 

Prasidėjo viešosios konsultacijos dėl naujų medžiagų įtraukimo į autorizuotinų medžiagų sąrašą

          Kaip nustatyta REACH reglamente, Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) nustatydama į kandidatinį sąrašą įtrauktų cheminių medžiagų prioritetus teikia rekomendacijas Europos Komisijai, kuri priima sprendimus dėl medžiagų įtraukimo į autorizuotinų medžiagų sąrašą (REACH reglamento XIV priedas).
 
          Įvertinus turimą informaciją bei po konsultacijų su Valstybių narių Komitetu, š.m. rugsėjo 1 d. ECHA paskelbė pirminį rekomendacijų projektą. Šiame projekte į autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą siūloma įtraukti šias medžiagas:

 

 

Cheminės medžiagos pavadinimas

EC numeris

CAS numeris

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich

 

 

276-158-1

71888-89-6

Disodium tetraborate, anhydrous

215-540-4

1330-43-4,

12179-04-3,

1303-96-4

Acetic acid, lead salt, basic

257-175-3

51404-69-4

1-bromopropane (n-propyl bromide)

203-445-0

 

 

106-94-5

4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated [substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof]

-

-

Bis(2-methoxyethyl) phthalate

204-212-6

117-82-8

Lead monoxide (lead oxide)

215-267-0

1317-36-8

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters

271-084-6

68515-42-4

Dipentyl phthalate (DPP)

205-017-9

131-18-0

Pentalead tetraoxide sulphate

235-067-7

12065-90-6

Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate

235-541-3

12267-73-1

Anthracene oil

292-602-7

90640-80-5

Orange lead (lead tetroxide)

215-235-6

1314-41-6

Pyrochlore, antimony lead yellow

232-382-1

8012-00-8

Diboron trioxide

215-152-8

1303-86-2

N-pentyl-isopentylphthalate

-

776297-69-9

Boric acid

233-139-2,

234-343-4

10043-35-3,

11113-50-1

Diisopentylphthalate

210-088-4

605-50-5

Silicic acid, lead salt

234-363-3

11120-22-2

Tetralead trioxide sulphate

235-380-9

12202-17-4

1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear

284-032-2

84777-06-0

Pitch, coal tar, high temp.

266-028-2

65996-93-2

 

Visi norintys pateikti pastabas dėl rekomendacijos projekto, gali tai padaryti per tris mėnesius nuo jo paskelbimo datos, t.y. iki š.m. lapkričio 30 d. Pastabos teikiamos per ECHA tinklalapyje esančią internetinę formą.

ECHA, atsižvelgdama į viešųjų konsultacijų metu gautas pastabas, parengs galutinį rekomendacijų variantą, kuris bus pateiktas Europos Komisijai sprendimui dėl medžiagų įtraukimo į autorizacijos sąrašą priimti.

Smulkesnę informaciją bei internetinę formą pastaboms teikti rasite ECHA tinklalapyje, adresu:

http://echa.europa.eu/lt/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list

 

REACH-CLP pagalbos tarnyba

Tel. nr.: 85 212 6090

E. paštas: reachclp@aaa.am.lt