Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Duomenų teikimas IS "AIVIKS" apie chemines medžiagas ir preparatus

 

Duomenų teikimas IS "AIVIKS" apie chemines medžiagas ir preparatus

Cheminių medžiagų ir preparatai duomenų bazė

 

Įmonių, pateikusių duomenis ir informaciją apie gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas bei preparatus sąrašai:Pažymime, jog 2015 m. liepos 13 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-537, kuriuo pakeičiamas duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašas. (nuoroda į teisės aktą )
Atkreipiame dėmesį  į tai, jog nuo įsakymo įsigaliojimo dienos (t.y. 2015 m. lapkričio 1 d.) duomenys ir informacija apie chemines medžiagas ir preparatus (mišinius) teikiama tik internetu, tiesiogiai į IS "AIVIKS".
Aplinkos apsaugos agentūra suteikia prieigą prie IS AIVIKS  nemokamai, užpildžius internetinėje svetainėje http://aplinka.lt nurodytą paraišką ir ją pateikus Aplinkos apsaugos agentūrai.

IS AIVIKS posistemės „Cheminės medžiagos ir preparatai“ naudojimo instrukcija, skirta duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus teikėjams internetu už 2015 metus.

 


Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus rinkimą ir kaupimą bei pareigą teikti duomenis reglamentuoja:

  • Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas ((Žin., 2000, Nr. 36-987; 2008, Nr. 76-3000; 2010, Nr. 157-7967
  • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. D1-1006 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-462 „Dėl duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo" NUORODA Į TEISĖS AKTĄ 
  • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. D1-537 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-462 „Dėl duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo NUORODA Į TEISĖS AKTĄ

     

Duomenys ir informacija apie chemines medžiagas ir preparatus (mišinius), nurodyti Tvarkos aprašo 2 priede, Aplinkos apsaugos agentūrai teikiami nemokamai, naudojant informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS AIVIKS). Prisijungti prie IS AIVIKS galima adresu https://aplinka.lt.

 

 

 

 

Naudinga informacija ir nuorodos duomenų teikėjams:

 

Cheminių medžiagų ir preparatų importas – cheminių medžiagų ir preparatų įvežimas (Lietuvos Respublikoje įforminant cheminių medžiagų ar preparatų išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūrą) iš Europos Bendrijos muitų teritorijai nepriskiriamų valstybių ar jų teritorijų.

 

Cheminių medžiagų ir preparatų eksportas – cheminių medžiagų ir preparatų išvežimas (Lietuvos Respublikoje įforminant cheminių medžiagų ar preparatų negrąžinamojo eksporto muitinės procedūrą) į Europos Bendrijos muitų teritorijai nepriskiriamas valstybes ar jų teritorijas.

 

 

 

 

Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus (mišinius) teikimo klausimais prašome kreiptis vieningu elektroniniu paštu - chemija@aaa.am.lt arba tel. 8 706 62 031.

 

2018-03-27

Įmonių, pateikusių duomenis už 2017 metus, sąrašas

 

2017-03-13

Įmonių, pateikusių duomenis už 2016 metus, sąrašas

 

2016-03-24

Įmonių, pateikusių duomenis už 2015 metus, sąrašas

 

2015-08-27

Įmonių, pateikusių duomenis už 2014 metus, sąrašas

 

2014-12-23

Įmonių, pateikusių duomenis už 2013 metus, sąrašas

 

2013-11-14

Įmonių, pateikusių duomenis už 2012 metus, sąrašas

 

2012-12-10

Įmonių, pateikusių duomenis už 2011 metus, sąrašas

 

2011-03-18

Įmonių, pateikusių duomenis už 2010 metus, sąrašas

 

2010-06-10

Įmonių, pateikusių duomenis už 2009 m. sąrašas

 

2010-02-19

Įmonių, pateikusių duomenis už 2008 metus, sąrašas

 

2010-02-19

Įmonių, pateikusių duomenis už 2007 metus, sąrašas

 

2010-02-23

Dažniausiai pasitaikantys netikslumai ir klaidos