Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Dažniausiai užduodami klausimai > CLP > Prašymas dėl alternatyvaus cheminio pavadinimo naudojimo

 

Prašymas dėl alternatyvaus cheminio pavadinimo naudojimo

1.1.  Koks yra prašymo dėl alternatyvaus cheminio pavadinimo naudojimo medžiagai esančiai mišinyje procesas?

 

Jeigu savo mišinio nesate suklasifikavę, paženklinę ir supakavę pagal CLP reglamentą iki 2015 m. birželio 1 d., bet kokį prašymą dėl leidimo naudoti alternatyvų cheminį pavadinimą medžiagai esančiai mišinyje, turėtumėte siųsti valstybės narės kompetentingai institucijai pagal Direktyvos 1999/45/EB (Pavojingų preparatų direktyva; DPD) 15 straipsnį ir VI priedą. Jeigu Jūsų prašymas patenkinamas iki 2015 m. birželio 1 d., patvirtintą alternatyvų cheminį pavadinimą galima naudoti ir toliau po 2015 m. birželio 1 d. Atkreipkite dėmesį, kad prašymas, patenkintas valstybės narės kompetentingos institucijos pagal Direktyvos 1999/45/EB (Pavojingų preparatų direktyva; DPD) 15 straipsnį ir VI priedą, pirmiausia galioja tik valstybėje narėje, kuri priėmė sprendimą. Tuo atveju, jei bendrovė nori mišinį tiekti į rinką ir kitose valstybėse narėse, sprendimo kopiją reikia perduoti atitinkamoms valstybėms narėms, kurios, dažniausiai reikalauja žiūrėti į patvirtintą konfidencialų pavadinimą, kaip į slaptą informaciją.

Jei mišinys suklasifikuotas, paženklintas ir supakuotas pagal CLP reglamentą iki 2015 m. birželio 1 d., atitinkamas prašymas turėtų būti pateikiamas laikantis ne DPD nuostatų, bet CLP reglamento 24 straipsnio nuostatų. Prašymas turi būti pateikiamas Agentūrai, o ne valstybės narės

kompetentingai institucijai. Bet koks Agentūros patenkintas prašymas galios visose ES valstybėse narėse.

 

1.2.  Ar vis dar galima naudoti  Direktyvos 1999/45/EB VI priedą tokiems prašymams?

 

Taip, jis gali būti ir toliau naudojamas, kai mišinys vis dar yra klasifikuojamas, ženklinamas ir pakuojamas pagal DPD, bet ne pagal CLP reikalavimus ir kai prašymas turi būti pateikiamas valstybės narės kompetentingai institucijai.

 

1.3.  Ar yra prašymo dėl  alternatyvaus cheminio pavadinimo naudojimo medžiagai esančiai mišinyje pateikimo forma?

 

Šiuo metu Agentūra kuria prašymų naudoti alternatyvų pavadinimą pateikimo formas pagal CLP reglamento 24 straipsnį. Jos bus prieinamos Agentūrai tinkamu metu.

 

1.4.  Kaip dėl mokesčių?

 

Kaip nustatyta 24 straipsnyje, Europos Komisija turės nustatyti mokesčių, už prašymus naudoti alternatyvų pavadinimą pagal CLP, dydį. Tai bus padaryta Komisijos reglamentu, kuris bus priimtas per vadinamąją komitologijos procedūrą (šiuo metu vyksta).