Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Naujoji REACH-IT ir IUCLID 5.4 versijos jau veikia

 

Naujoji REACH-IT ir IUCLID 5.4 versijos jau veikia

Naująja REACH-IT versija galima teikti tik IUCLID 5.4. parengtas dokumentacijas. Taip pat atnaujinti IUCLID papildiniai (angl., plug-in) ir vadovai, padedantys pramonės įmonėms teikti tokias dokumentacijas.

 

Naująja REACH-IT versija galima teikti tik IUCLID 5.4. parengtas dokumentacijas. Taip pat atnaujinti IUCLID papildiniai (angl., plug-in) ir vadovai, padedantys pramonės įmonėms teikti tokias dokumentacijas, Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) teikiant registracijos ir kitas dokumentacijas reikia naudotis naująja REACH-IT versija. Pramonės įmonės turėtų įsidėmėti, kad nuo šiol ECHA galės priimti tik su IUCLID 5.4 versija parengtas dokumentacijas. Tai taikoma visų tipų dokumentacijoms, kurios parengtos UICLID formatu ir teikiamos naudojantis REACH-IT programine įranga arba internetine forma (pvz., paraiškos autorizacijai gauti, prašymai suteikti alternatyvų cheminį pavadinimą ir kt.). Dokumentacijoms, parengtoms nesinaudojant IUCLID programine įranga, pavyzdžiui, užklausoms internetu, šie pakeitimai negalioja. 

 

Duomenų teikimo vadovai ir REACH-IT pramoninio naudotojo vadovai yra atnaujinti ir paskelbti ECHA svetainėje. 

 

Be to, buvo patobulinti IUCLID papildiniai, kuriais naudodamiesi registruotojai rengia IUCLID 5.4 dokumentacijas (pvz., pirminės patikros, techninio išsamumo patikros, mokesčių apskaičiavimo). Šiuos papildinius galima rasti IUCLID svetainėje.

 

IUCLID 5.4 versija yra suderinta su Cheminės saugos ataskaitos (CRS) papildiniu. Pagrindinis šios naujos versijos elementas yra įtrauktas 8 skirsnyje „PBT ir vPvB įvertinimas“, kuris dabar gali būti sukurtas su nauju papildiniu arba pritaikant 5 skirsnį „Pavojaus žmonių sveikatai įvertinimas“. Daugiau informacijos apie pakeitimus naujoje versijoje galima rasti CSR papildinio naudotojo vadove, 0 dalis (angl., CSR plug-in User Manual, Part 0).

 

REACH-IT: https://reach-it.echa.europa.eu

 

IUCLID tinklalapis: http://iuclid.eu

 

Įdiegimo ir vartotojo instrukcijos yra įtrauktos CRS papildinio įdiegimo pakete ir gali būti atsisiųstos iš IUCLID internetinės svetainės: http://iuclid.echa.europa.eu/index.php?fuseaction=home.download54&area_id=54030~~HEAD=pobj 

 

Duomenų teikimo vadovai ir REACH-IT pramoninio naudotojo vadovai: http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it 

 

Klausimai ir atsakymai apie saugos duomenų lapo informacijos sklaidą ir konfidencialumą naudojantis IUCLID 5.4 (2012 m. birželio 7 d. naujienų pranešimas): http://echa.europa.eu/web/guest/view-article/-/journal_content/5a35fc19-9d8e-4143-8dd7-50dfd42a5745