Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > CLP 2015

 

CLP 2015

Informuojame, kad nuo 2015 m. birželio 1 d. mišiniai turi būti klasifikuojami, ženklinami ir pakuojami pagal CLP reglamento nuostatas, nebent jie buvo patiekti rinkai iki nurodyto termino. Tokiems mišiniams taikomas dviejų metų išpardavimo laikotarpis, t.y. iki 2017 m. birželio 1 d. Taigi, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, vienintelis teisinis šaltinis, pagal kurį privalės būti klasifikuojamos, ženklinamos ir pakuojamos cheminės medžiagos bei mišiniai, bus CLP reglamentas, o nacionalinis teisės aktas „Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka", kuris buvo patvirtintas LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 ir į kurį buvo perkeliamos DSD ir DPD direktyvų nuostatos, nustos galioti.

Primename, kad CLP reglamentas su pakeitimais ir priderinimais prie technikos ir mokslo pažangos yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. Taigi, ir Lietuvoje jis privalomas visas bei taikomas tiesiogiai (neperkeliamas į nacionalinius teisės aktus).

Pagal CLP reglamentą reikalaujama, kad bendrovės, prieš patiekdamos pavojingas chemines medžiagas į rinką, jas tinkamai klasifikuotų, ženklintų ir pakuotų. Todėl siūlome nuolat sekti informaciją tiek Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau - ECHA), tiek mūsų http://chemija.gamta.lt (šiuo metu vyksta atnaujinimo darbai) tinklalapiuose, kad galėtumėte tinkamai pasiruošti ir laiku suspėti prisitaikyti prie naujų CLP reglamento ir jo pakeitimų reikalavimų.

 

Daugiau informacijos galite rasti:

Europos cheminių medžiagų agentūros tinklalapyje;

CLP lankstinuke „Cheminių medžiagų klasifikavimas ir ženklinimas"(lt).