Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Teisinė informacija

 

Teisinė informacija

I. CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ TVARKYMO REIKALAVIMUS ĮTVIRTINANTYS TEISĖS AKTAI
II. KLASIFIKAVIMO, ŽENKLINIMO IR PAKAVIMO REIKALAVIMUS ĮTVIRTINANTYS TEISĖS AKTAI
III. EKSPORTO IR IMPORTO REIKALAVIMUS ĮTVIRTINANTYS TEISĖS AKTAI
IV. LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ TVARKYMO REIKALAVIMUS ĮTVIRTINANTYS TEISĖS AKTAI
V. FLUORINTŲ DUJŲ TVARKYMO IR OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIŲ MEDŽIAGŲ REIKALAVIMUS ĮTVIRTINANTYS TEISĖS AKTAI

I. CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ TVARKYMO REIKALAVIMUS ĮTVIRTINANTYS TEISĖS AKTAI


 


II. KLASIFIKAVIMO, ŽENKLINIMO IR PAKAVIMO REIKALAVIMUS ĮTVIRTINANTYS TEISĖS AKTAI

 

 

 

 

III. EKSPORTO IR IMPORTO REIKALAVIMUS ĮTVIRTINANTYS TEISĖS AKTAI

 IV. LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ TVARKYMO REIKALAVIMUS ĮTVIRTINANTYS TEISĖS AKTAI

 V. FLUORINTŲ DUJŲ TVARKYMO IR OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIŲ MEDŽIAGŲ REIKALAVIMUS
ĮTVIRTINANTYS TEISĖS AKTAI