Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) paskelbė šešis praktinius vadovus, kad padėtų cheminių medžiagų registruotojams laikytis registracijos pagal REACH informacijai keliamų reikalavimų

 

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) paskelbė šešis praktinius vadovus, kad padėtų cheminių medžiagų registruotojams laikytis registracijos pagal REACH informacijai keliamų reikalavimų

Praktiniuose vadovuose registruotojams pateikiami išsamūs ir nuodugnūs patarimai, kaip parengti registracijos dokumentaciją naudojantis IUCLID 5. Juose taip pat aptariamos informacijos reikalavimų pritaikymo galimybės ir pranešimo apie alternatyvius (pvz., nenaudojant gyvūnų) bandymų metodus praktika. ECHA tikisi, kad praktiniai vadovai padės registruotojams tinkamai pasinaudoti integruotomis bandymų strategijomis ir detalia informacija apie tai, kaip tinkamai laikytis teisės aktuose jiems numatytų prievolių.

 

Šeši praktiniai vadovai yra šie:


1. Kaip pranešti apie in vitro duomenis. Vadove paaiškinama, kokiomis aplinkybėmis in vitro duomenys gali būti naudojami registracijos pagal REACH reikmėms ir kaip pranešti šiuos duomenis IUCLID 5.

 

2. Kaip pranešti apie išsamias tyrimų santraukas. Vadove aptariamos visų svarbių pasekmių išsamių tyrimų santraukos, kurias būtina įtraukti į techninę dokumentaciją IUCLID 5. Jame pateikiami šablonai su visa detalia informacija, kurios reikia rengiant skirtingų pasekmių išsamias tyrimų santraukas.

 

3. Kaip pranešti apie įrodomąją duomenų galią. Vadove pristatomas įrodomosios duomenų galios metodas ir paveikslėlių pagalba paaiškinama, kaip parengti įrodomosios duomenų galios metodą ir pranešti apie jį IUCLID 5.

 

4. Kaip pranešti apie atsisakymą. Vadove paaiškinamos, kokios yra informacijos reikalavimų pritaikymo (arba atsisakymo) galimybės ir pateikiama optimalaus pranešimo IUCLID 5 praktinių pavyzdžių.

 

5. Kaip pranešti apie Kokybinio ir kiekybinio struktūros ir savybių ryšių nustatymo metodiką ((Q)SAR). Vadove pateikiama svarbiausių aspektų, kai cheminių medžiagų savybės prognozuojamos pagal (Q)SAR modelius, kaip nurodyta REACH reglamente, apžvalga. Jame taip pat pateikiama praktinių pavyzdžių, kaip pranešti apie (Q)SAR prognozes IUCLID 5. Kai pramonės įmonės pageidauja sukurti cheminių medžiagų kategorijas, jos gali naudoti Q)SAR taikymo priemonių rinkinį.
www.oecd.org/env/existingchemicals/qsar

 

6. Kaip pranešti apie analogijas ir kategorijas. Vadove pateikiama svarbiausių punktų, į kuriuos reikia atsižvelgti kuriant ir pranešant apie analogijas ir cheminių medžiagų kategorijas IUCLID 5, apžvalga.

Praktinius vadovus galima rasti adresu http://www.echa.europa.eu/publications_en.asp