Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > 2012 m. liepos 17 d. įsigaliojo naujasis Biocidų reglamentas

 

2012 m. liepos 17 d. įsigaliojo naujasis Biocidų reglamentas

Šių metų liepos 17 d. įsigaliojo 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir naudojimo. Reglamento reikalavimai pramonei bus taikomi nuo 2013 m. rugsėjo 1 d., o ECHA iki to laiko ruošiasi pradėti naujus reglamentavimo procesus.

 

Naujasis Biocidų reglamentas nustato taisykles teikiant biocidinius produktus į rinką. Tikslas – supaprastinti ir suderinti autorizacijos procedūras ir tuo pačiu užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį. Kaip ir Biocidinių produktų direktyvoje, šie produktai gali būti tiekiami rinkai tik su patvirtintomis veikliosiomis medžiagomis. Nauja šiame reglamente yra Europos Sąjungos autorizacija, sudaranti sąlygas bendrovėms visoje ES gauti autorizaciją biocidiniams produktams.

 

Įsigaliojus Biocidinių produktų reglamentui, Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) turės užtikrinti  naujų darbuotojų įdarbinimą, kurie atliks administracines užduotis ir užtikrins naujų IT įrankių, reikalingų pramonei pranešti apie biocidinius produktus, parengimą. 

 

ECHA uždavinys bus koordinuoti patvirtinimo procesus biocidinėms medžiagoms ir autorizuoti biocidinius produktus. Naujas biocidinių produktų komitetas, kurį sudaro kiekvienos ES valstybių narių atstovai, pateiks savo nuomonę dėl biocidinių produktų. ECHA taip pat teiks techninę ir mokslinę paramą pramonės subjektams ir valstybėms narėms per IT įrankius, rekomendacijas ir pagalbos tarnybą. 

 

Biocidų reglamentas:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:LT:PDF

 

Biocidų reglamentas ECHA internetiniame puslapyje:

http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation