Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Dažniausiai užduodami klausimai > CLP > Pranešimas Inventoriui

 

Pranešimas Inventoriui

1.1.  Kokie yra pranešimo klasifikavimo ir ženklinimo inventoriui terminai?

Medžiagoms, patiektoms rinkai  2010 m. gruodžio 1 d. ar po jos, pranešimo inventoriui terminas yra vienas mėnuo po to kai jos buvo patiektos rinkai.

Medžiagoms, patiektoms rinkai  2010 m. gruodžio 1 d., pranešimo inventoriui terminas tęsiasi iki 2011 sausio 3 d., kadangi  2011 sausio 1 d. bus šeštadienis, o 2 d. sekmadienis. Žinoma galima pranešti savanoriškai prieš 2010 m. gruodžio 1 d.

Medžiagoms, patiektoms rinkai po 2010 m. gruodžio 1 d., vieno mėnesio laikotarpis turi būti skaičiuojamas nuo datos, kai jos pirmąkart buvo patiektos rinkai po 2010 m. gruodžio 1 d. Šis terminas taip pat taikomas cheminėms medžiagoms , kurios rinkai buvo patiektos iki 2010 m. gruodžio 1 d., tačiau 2010 m. gruodžio 1 d. nebuvo tiekiamos rinkai, o buvo tiekiamos vėliau.

Pavyzdžiui, Jūs, būdamas gamintoju ar importuotoju, patiekėte cheminę medžiagą rinkai 2010 m. lapkričio 8 d., tada kurį laiką nutraukėte tiekimą, po to ją vėl patiekėte 2011 m. vasario 1 d. Privalomasis vieno mėnesio trukmės galutinis terminas skaičiuotinas nuo 2011 m. vasario 1 d. ir todėl Jūsų pranešimas teiktinas ne vėliau kaip 2011 m. kovo 1 d. Suprantama, pranešimą savo noru galite pateikti iki 2010 m. gruodžio 1 d.

Būsimiems pranešėjams reiktų nepamiršti, kad nuo 2010 m. gruodžio 24 d. iki 2011 m. sausio 2 d. Agentūroje bus oficialios atostogos. Todėl rekomenduojama , kad, jei įmanoma, pranešimas būtų pateiktas iki 2010 m. gruodžio 24 d., kadangi tai leistų laiku išspręsti pateikimo technines problemas, taip sumažinant sunkumų riziką sėkmingam pranešimui.

 

1.2.  Ar aš turiu pranešti inventoriui klasifikacijas pagal DSD ar pagal CLP? Ir kokia klasifikacija reikalinga registracijos dokumentacijai?

Klasifikavimo ir ženklinimo inventoriui pranešti reikia apie medžiagos klasifikavimą pagal CLP kriterijus.

Ar įtraukti klasifikacijas pagal CLP ar pagal DSD REACH registracijos dokumentacijoje priklauso nuo dokumentacijos pateikimo laiko: jei Jūs teikiate registracijos dokumentaciją prieš 2010 m. gruodžio 1 d., dokumentacijoje turi būti klasifikacija pagal DSD. Patartina, kad į registracijos dokumentaciją Jūs taip pat įtrauktumėte klasifikaciją pagal CLP, nes tuomet atskiras pranešimas nebus reikalingas. Jeigu pateiksite registracijos dokumentaciją po 2010 m. gruodžio 1 d., Jūs privalote įtraukti klasifikaciją pagal CLP. Nepaisant to, į registracijos dukumentaciją Jūs galite įtraukti klasifikaciją pagal DSD. Po 2015 m. birželio 1 d., registracijos dokumentacijoje turi būti nurodytas klasifikavimas tik pagal CLP.

 

1.3.  Ar reikalavimas pranešti taikomas tik medžiagoms, kurių pagaminama ar importuojama 1 tona ar daugiau per metus?

Ne, pagal 39(b) CLP reglamento straipsnį, reikalavimas pranešti inventoriui apima visas pavojingas medžiagas, vienas ar mišiniuose, aukščiau teisiškai apibrėžtų ribinių koncentracijų, kurios įvežamos ar gaminamos ir tiekiamos rinkai Europos Sąjungoje. Kitaip tariant: reikalavimas pranešti nepriklauso nuo to, ar medžiagos pagaminama, ar importuojama 1 tona ar daugiau per metus.

1.4.  Ar turiu pranešti apie sprogius gaminius klasifikavimo ir ženklinimo inventoriui?

Jeigu Jūs esate gamintojas ar importuotojas sprogios medžiagos (sprogios pagal CLP kriterijus), kuri vėliau bus įtraukta į gaminį, Jūs turite pranešti apie šią medžiagą. Tačiau Jums nereikia pranešti apie sprogius gaminius.

 

1.5.  Ar reikia pranešti inventoriui apie polimerų klasifikavimą ir ženklinimą?

Polimeras yra medžiaga ir apie ją turi būti pranešta, remiantis CLP reglamento 39(b) ir 40(1) straipsniais, jeigu ji atitinka klasifikavimo pavojinga kriterijus ir yra tiekiama rinkai.

 

1.6.  40(1) CLP straipsnyje minima “gamintojų ar importuotojų grupė“. Ar tai tas pats, kas SIEF?

Ne, tai ne tas pats. „Grupės“ sąvoka nėra apibrėžta CLP reglamente, tai ne tas pats, kas informacijos apie cheminę medžiagą mainų forumas (SIEF) pagal REACH. Nepaisant to, SIEF nariai gali nuspręsti teikti pranešimą klasifikavimo ir ženklinimo inventoriui kaip grupė. Tokiu atveju, kiekvieno nario tapatybė turėtų būti nurodyta pranešime.