Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Dažniausiai užduodami klausimai > CLP > CLP VI priedas

 

CLP VI priedas

1.1.              Ką reiškia „Pastabos“ minimos CLP reglamento VI priedo 3.2 lentelės medžiagos įrašo konkrečių ribinių koncentracijų stulpelyje?

 

Suderintos klasifikacijos iš Direktyvos 67/548/EEB I priedo perkeltos į CLP reglamento VI priedo 3.2 lentelę. „Pastabos“ CLP VI priedo 3.2 lentelės konkrečių ribinių koncentracijų stulpelyje, daugumai medžiagų, atspindi „Pastabas“ nurodytas Direktyvos 67/548/EEB I priede, kai skirtingos koncentracijos lemia skirtingas klasifikacijas degiomis, sprogiomis ar keliančiomis oksidacijos pavojų. Kitaip tariant, šios konkrečios ribinės koncentracijos buvo išsaugotos CLP VI priedo 3.2 lentelėje kartu paminint susijusias skirtingas klasifikacijas.

 

Pavyzdžiui, azoto rūgšties įrašas 007-004-00-1 yra pateikiamas su sekančiomis konkrečiomis ribinėmis koncentracijomis: C; R35: C ≥ 20 %, C; R34: 5 % ≤ C < 20 %, pastabos: O; R8: C ≥ 70 %.

„Pastabos“ nurodo medžiagos klasifikaciją O; R8 (oksiduojanti); mišinys, kuriame yra šios medžiagos, pavyzdžiui, azoto rūgšties vandens tirpalas turi būti klasifikuojamas kaip oksiduojantis, jei jame azoto rūgšties koncentracija yra ne mažesnė kaip 70 %.

Termino „Pastabos“ naudojimas padeda tiems, kurie susipažinę su Direktyva 67/548/EEB, pamatyti sistemos panašumus. Sąvoka „Pastabos“ nereiškia, kad VI priedo 1 dalyje rasite termino paaiškinimus, nes jie skirti pastaboms, pateiktoms 3.2 lentelės pastabų stulpelyje, pvz.: Pastabos B, C ir H.