Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Prasidėjo viešosios konsultacijos dėl naujų medžiagų įtraukimo į autorizuotinų medžiagų sąrašą

 

Prasidėjo viešosios konsultacijos dėl naujų medžiagų įtraukimo į autorizuotinų medžiagų sąrašą

Kaip nustatyta REACH reglamente, Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) nustatydama į kandidatinį sąrašą įtrauktų cheminių medžiagų prioritetus teikia rekomendacijas Europos Komisijai, kuri priima sprendimus dėl medžiagų įtraukimo į autorizuotinų medžiagų sąrašą (REACH reglamento XIV priedas).

 

Įvertinus turimą informaciją bei po konsultacijų su Valstybių narių Komitetu, š.m. birželio 24 d. ECHA paskelbė pirminį rekomendacijų projektą. Šiame projekte į autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą siūloma įtraukti šias medžiagas:

 

Cheminės medžiagos pavadinimas

EC numeris

CAS numeris

Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether) (DecaBDE)

214-604-9

1163-19-5

Zirconia Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres (Zr-RCF)

-

-

Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres (Al-RCF)

-

-

Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C`-azodi(formamide)) (ADCA)

204-650-8

 

 

123-77-3

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated (4-tert-OPnEO)

-

-

N,N-dimethylformamide (DMF)

200-679-5

68-12-2

 

Visi norintys pateikti pastabas dėl rekomendacijos projekto, gali tai padaryti per tris mėnesius nuo jo paskelbimo datos, t.y. iki š.m. rugsėjo 23 d. Pastabos teikiamos per ECHA tinklalapyje esančią internetinę formą.

 

ECHA, atsižvelgdama į viešųjų konsultacijų metu gautas pastabas, parengs galutinį rekomendacijų variantą, kuris bus pateiktas Europos Komisijai sprendimui dėl medžiagų įtraukimo į autorizacijos sąrašą priimti.

 

Smulkesnę informaciją bei internetinę formą pastaboms teikti rasite ECHA tinklalapyje, adresu:

http://echa.europa.eu/lt/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list

 

REACH-CLP pagalbos tarnyba

Tel. nr.: 85 212 6090

E. paštas: reachclp@aaa.am.lt