Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Svarbi informacija duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus (mišinius) teikėjams

 

Svarbi informacija duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus (mišinius) teikėjams

(

Duomenų ir informacijos teikimą apie chemines medžiagas ir preparatus reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-12 įsakymas Nr. D1-462 „Dėl duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 111-4249; 2007, Nr. 22-855; 2008, Nr. 36-1315, Nr. 83-3317; 2009, Nr. 147-6609; 2010, Nr.61-3019, 2012, Nr.72-3756; 2013; Nr.29-1408) (toliau – Tvarkos aprašas).

 

Nuo 2013 m. sausio 1 d. duomenys ir informacija apie chemines medžiagas ir preparatus, nurodyti šio Tvarkos aprašo 2 priede, Aplinkos apsaugos agentūrai (AAA) teikiami nemokamai, naudojant IS „AIVIKS“ (https://aplinka.lt/). Jei nėra techninių galimybių duomenis ir informaciją pateikti naudojant IS „AIVIKS“, duomenys ir informacija teikiami AAA (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius) pagal šio Tvarkos aprašo 2 priede pateiktas formas kompiuterinėse laikmenose su lydraščiu, būtinai nurodant dokumento datą ir registracijos numerį. Nepateikus lydraščio, arba pateikus jį be datos ar registracijos numerio, pateikta informacija bus nepriimta.

Spauskite čia norėdami įvesti trumpą aprašymą)