Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Informacinė medžiaga > Saugos duomenų lapo (SDL) kontrolinis klausimynas

 

Saugos duomenų lapo (SDL) kontrolinis klausimynas

SDL kontrolinis klausimynas

 

Saugos duomenų lapo (toliau – SDL) kontrolinis klausimynas sudarytas bendradarbiaujant su Forumu dėl keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą.

SDL kontrolinis klausimynas SDL rengėjus (tiekėjus) ir gavėjus supažindina su pagrindiniais galimais patikrinimo metu užduodamais klausimais, taip pat gali padėti suprasti, kokia svarbiausia informacija yra kiekviename SDL skirsnyje, į kurią dažniausiai atkreipia dėmesį inspektoriai.

Šis klausimynas yra rekomendacinio pobūdžio ir skelbiamas viešai, siekiant gerinti SDL kokybę tiekimo grandinėje.