Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Klasifikavimas Ženklinimas Pakavimas (CLP) > CLP VIII priedas

 

CLP VIII priedas

Importuotojai ir tolesni naudotojai pagal CLP 45 str. turi teikti informaciją valstybių narių paskirtoms atsakingoms įstaigoms apie mišinius tiekiamus rinkai, kurie yra klasifikuojami kaip pavojingi dėl jų poveikio žmonių sveikatai arba dėl jų fizinio poveikio. Informacija teikiama suderintu formatu visose ES šalyse, kuris palaipsniui pakeis dabartinius nacionalinius informacijos reikalavimus.

 

CLP reglamento VIII priedo reikalavimai bus pradėti taikyti nuo 2020 m. sausio 1 d.