Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Klasifikavimas Ženklinimas Pakavimas (CLP) > CLP VIII priedas

 

CLP VIII priedas

Importuotojai ir tolesni naudotojai pagal CLP 45 str. turi teikti informaciją valstybių narių paskirtoms atsakingoms įstaigoms apie mišinius tiekiamus rinkai, kurie yra klasifikuojami kaip pavojingi dėl jų poveikio žmonių sveikatai arba dėl jų fizinio poveikio. Informacija teikiama suderintu formatu visose ES šalyse, kuris palaipsniui pakeis dabartinius nacionalinius informacijos reikalavimus.

 

 

 

 

Kas privalo pranešti?

 

Importuotojai ir tolesni naudotojai tiekinatys rinkai mišinius klasifikuojamus kaip pavojingi dėl žmonių sveikatai keliamų pavojų bei dėl fizinių pavojų.

 

Nuo kada taikoma prievolė pranešti?

 

Data, nuo kurios taikoma prievolė pranešti priklauso nuo mišinio paskirties:

 

Mišiniai skirti vartotojams - 2021 m. sausio 1 d.;

Mišiniai skirti profesionaliam naudojimui - 2021 m. sausio 1 d.;

Mišiniai skirti pramoniniam naudojimui - 2024 m. sausio 1 d.

 

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras

 

 

Informacinis leidinys - Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurams teiktinų pranešimų informacijai keliami reikalavimai

 

Informacinis leidinys - Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurai

 

Informacinis leidinys - Kaip parengti ir apteikti informaciją Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurams