Informacija apie chemines medžiagas ir mišinius

 

Ūkio subjektų konsultavimas

 

Mišinių klasifikavimas ir ženklinimas

 

REACH registracija

 
 

Internetinis seminaras įmonėms, kurioms bus taikoma prievolė teikti informaciją į SCIP duomenų bazę

2020 m. kovo 17 d. Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) suorganizavo praktinį internetinį seminarą „SCIP duomenų bazės prototipo pristatymas“, skirtą įmonėms, tiekiančioms į Europos Sąjungos rinką gaminius, savo sudėtyje turinčių pavojingų medžiagų. Šios įmonės privalės teikti informaciją į SCIP duomenų bazę nuo 2021 m. sausio 5 d. Seminaro įrašas skelbiamas viešai ir prieinamas visiems.

Siekiama palengvinti dezinfekavimo priemonių tiekimą ES rinkai

Didėjant COVID-19 pandemijai išaugo dezinfekavimo priemonių poreikis. Siekiant padidinti šių priemonių gamybą ir tiekimą rinkai, ES kompetentingos institucijos taiko nuo reikalavimų biocidiniams produktams leidžiančią nukrypti nuostatą.

Paskelbta nauja ES cheminių medžiagų teisės aktų paieškos priemonė EUCLEF

EUCLEF – tai nauja Europos Cheminių medžiagų agentūros (ECHA) siūloma internetinė paslauga, suteikianti įmonėms nemokamą prieigą prie ES cheminių medžiagų teisės aktų, įskaitant aplinkos, darbuotojų sveikatos ir saugos, gaminių kontrolės ir daugelio kitų teisės aktų rinkinius.

Gyvsidabrio reglamentas

Gyvsidabris yra labai toksiškas sunkusis metalas, keliantis grėsmė žmonių sveikatai ir aplinkai. Į žmogaus organizmą patekęs didelis gyvsidabrio kiekis gali pakenkti smegenims, plaučiams, inkstams, nervų ir imuninei sistemai. Didžiąją dalį išmetamo gyvsidabrio ir susijusią poveikio riziką lemia žmogaus veikla, tokia kaip pirminė gyvsidabrio gavyba ir perdirbimas, gyvsidabrio naudojimas produktuose ir pramoniniuose procesuose, amatininkiškoje ir mažos apimties aukso gavyboje, deginant anglis bei tvarkant gyvsidabrio atliekas.

 

Kaune surengtas seminaras chemijos pramonės įmonėms

Vasario 27 dieną Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose vyko seminaras „Cheminių medžiagų rizikos valdymo aktualijos tiekėjams ir naudotojams“, skirtas chemijos pramonės įmonėms, kurios naudoja chemines medžiagas produktų gamybai arba mišinių ruošimui. Seminare dalyvavo daugiau nei 40 įmonių atstovų.