Informacija apie chemines medžiagas ir preparatus

 

Ūkio subjektų konsultavimas

 

Naujas mišinių klasifikavimas ir ženklinimas nuo 2015 m.

(Spauskite čia)

 

REACH registracijos terminas 2018

 
 

SEMINARAS APIE CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMĄ IR ATSAKINGUMĄ

Gegužės 9 d. Vilniuje vyko Aplinkos apsaugos agentūros, bendradarbiaujant kartu su Baltijos aplinkos forumu, organizuotas renginys – seminaras „Tolesnių naudotojų pareigos pagal REACH ir CLP reglamentus“, skirtas pramonės įmonėms ir kitiems ūkio subjektams, naudojantiems chemines medžiagas ar jų mišinius savo veikloje.

 

Registracijos dokumentacijos duomenų kokybės gerinimas

 

Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau ─ ECHA) paskelbė savo metinę įvertinimo ataskaitą, kurioje gausu atnaujintų statistinių duomenų apie įvertintas chemines medžiagas ir registracijos dokumentacijas, taip pat pateikė patarimus registruotojams, kaip pagerinti informacijos apie chemines medžiagas kokybę.