Informacija apie chemines medžiagas ir preparatus

 

Ūkio subjektų konsultavimas

 

Naujas mišinių klasifikavimas ir ženklinimas nuo 2015 m.

 

REACH registracijos terminas 2018

 
 

Paskelbtas Komisijos Reglamentas (ES) 2017/999 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas

Europos komisija 2016 m. birželio 13 d. priėmė Komisijos priėmė reglamentą kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas.

2017 m. birželio 13 d. Reglamentas Nr. 2017/999 buvo paskelbtas oficialiame leidinyje. Naująjį reglamentą lietuvių klaba rasite http://eur-lex.europa.eu tinklalapyje, arba paspaudę šią nuorodą:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0999&from=EN

 

 

Informuojame, kad 2017 m. birželio 1 d. neveiks Cheminių medžiagų skyriaus skambučių centras

Informuojame, kad 2017 m. birželio 1 d. dėl techninių kliūčių neveiks Cheminių medžiagų skyriaus skambučių centras ir visus klausimus prašome siųsti el. paštu chemija@aaa.am.lt.