Informacija apie chemines medžiagas ir preparatus

 

Ūkio subjektų konsultavimas

 

Naujas mišinių klasifikavimas ir ženklinimas nuo 2015 m.

(Spauskite čia)

 

REACH registracijos terminas 2018

 
 

Internetinis seminaras – informacijos teikimas apsinuodijimų centrams pagal CLP reglamento VIII priedą

Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau – ECHA)  2019 m. vasario 12 d. 11:00 – 13:00 val. organizuoja internetinį seminarą apie pavojingų mišinių informacijos teikimą apsinuodijimų centrams. Seminaro metu bus pristatomi VIII priedo pakeitimai, esami IT įrankiai ir prieinama pagalba teikiant duomenis. Internetinio seminaro metu galėsite užduoti Jums rūpimus klausimus ECHA ekspertams.

Registraciją ir internetinio seminaro programą rasite ECHA Poison Centres tinklalapyje: https://poisoncentres.echa.europa.eu/lt/-/webinar-poison-centre-notifications-2020-where-are-we-now

 

Į Kandidatinį sąrašą įtrauktos 4 naujos medžiagos

2020 m. sausio 16 d. ECHA į kandidatinį labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (SVHC) sąrašą įtraukė 3 naujas chemines medžiagas turinčias neigiamą poveikį reprodukciniai sistemai 1 cheminę medžiagą dėl kitų susirūpinimą keliančių savybių derinio.

 

Registracija į seminarą „Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus (mišinius) bei ataskaitų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas teikimas Aplinkos apsaugos agentūrai, naudojant IS „AIVIKS“

Kviečiame į seminarą „Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus (mišinius) bei ataskaitų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas teikimas Aplinkos apsaugos agentūrai, naudojant IS „AIVIKS“

Žibalas ir degusis kepsninių skystis – kad grilio sezonas neapkarstų

Žibalas, kuris naudojamas žibalinėms lempoms, ir degusis kepsninių skystis, kurie klasifikuojami, jiems priskiriant pavojingumo frazę H304: Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį yra pavojingi mišiniai, kuriems taikomi apribojimai pagal REACH reglamento reikalavimus, ir kurie turi būti naudojami pagal reikalavimus, pateiktus ant produktų etikečių.