Informacija apie chemines medžiagas ir mišinius

 

Ūkio subjektų konsultavimas

 

Mišinių klasifikavimas ir ženklinimas

 

REACH registracija

 
 

Naujienos

 

 

Nuo 2021 m. sausio 1 d. keičiasi saugos duomenų lapų (SDL) pildymo reikalavimai

 

Atsižvelgus į naujus reikalavimus, kuriuos nustato Komisijos reglamentas (ES) 2018/1881 dėl cheminių medžiagų nanoformų, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (toliau - CLP reglamentas) VIII priedas bei saugos duomenų lapo pildymo reikalavimus pritaikant prie GHS šeštosios ir septintosios peržiūrų, š.m. birželio 18 d. Europos Komisija priėmė reglamentą (ES) 2020/878, kurio iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (toliau - REACH reglamentas) II priedas.

 

Į Kandidatinį sąrašą įtrauktos 4 naujos medžiagos

2020 m. birželio 25 d. Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) į Kandidatinį labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (SVHC) sąrašą įtraukė 3 naujas chemines medžiagas turinčias neigiamą poveikį reprodukcinei sistemai ir 1 cheminę medžiagą ardančią endokrininę sistemą. ECHA duomenimis, endokrininę sistemą ardanti medžiaga naudojama vartojimo gaminiuose, pavyzdžiui, kosmetikoje, kitos trys medžiagos naudojamos pramoniniuose procesuose: polimerų, dangų ir plastikų gamyboje.

 

PIRMOJI PAGALBA APSINUODIJUS CHEMINĖMIS MEDŽIAGOMIS

Nuodai – medžiagos, kenkiančios jas nurijus, įkvėpus arba joms liečiantis su oda ar akimis. Net jeigu esate labai atsargus ir chemines medžiagas laikote nepasiekiamoje vietoje, jų poveikio vis tiek gali nepavykti išvengti. Jeigu taip nutiko, jums gali padėti apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras.