Informacija apie chemines medžiagas ir preparatus

 

Ūkio subjektų konsultavimas

 

Naujas mišinių klasifikavimas ir ženklinimas nuo 2015 m.

(Spauskite čia)

 

REACH registracijos terminas 2018

 
 

Internetinis seminaras „Pasiruoškite pranešti apie pavojingus mišinius“

Pagal naują CLP reglamento VIII priedą importuotojai ir tolesni naudotojai, kurie pateikia rinkai pavojingus mišinius, turės paskirtosioms įstaigoms pateikti tam tikrą informaciją apie savo mišinius. 

 

Jungtinės Karalystės išstojimas iš ES („Brexit“)

Jungtinės Karalystės išstojimas iš Europos Sąjungos (toliau ─ ES) turės poveikį cheminių medžiagų gamintojams ir tolesniems naudotojams, esantiems ES. Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau ECHA), siekdama pagelbėti įmonėms, kurios užregistravo chemines medžiagas arba naudojo į autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą įtrauktas chemines medžiagas, parengė ir pateikė informaciją dėl su išstojimu susijusių klausimų savo tinklalapyje.

 

Iš profesionalų lūpų – apie pavojingų cheminių medžiagų pakeitimą

2018 m. rugsėjo 20 d. įvyko Aplinkos apsaugos agentūros bei Baltijos Aplinkos forumo organizuotas seminaras apie pavojingų cheminių medžiagų valdymą ir pakeitimą, kuriame  šios srities profesionalai ne tik kalbėjo apie priežastis, kodėl reikia pakeisti šias medžiagas saugesnėmis, bet ir pasakojo, su kokiais iššūkiais susiduria norinčios jas pakeisti įmonės.