Informacija apie chemines medžiagas ir preparatus

 

Ūkio subjektų konsultavimas

 

Naujas mišinių klasifikavimas ir ženklinimas nuo 2015 m.

(Spauskite čia)

 

REACH registracijos terminas 2018

 
 

Žibalas ir degusis kepsninių skystis – kad grilio sezonas neapkarstų

Žibalas, kuris naudojamas žibalinėms lempoms, ir degusis kepsninių skystis, kurie klasifikuojami, jiems priskiriant pavojingumo frazę H304: Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį yra pavojingi mišiniai, kuriems taikomi apribojimai pagal REACH reglamento reikalavimus, ir kurie turi būti naudojami pagal reikalavimus, pateiktus ant produktų etikečių.

AGENTŪROS EKSPERTAS DALYVAUJA TARPTAUTINIO SPECIALISTŲ TINKLO SUSITIKIME

Rugsėjo 26 – 27 dienomis Geteborge (Švedijos Karalystė) vyksta devintasis REACH socialinės, ekonominės ir alternatyvų analizės specialistų tinklo (NeRSAP) susitikimas, kuriame dalyvauja ir Aplinkos apsaugos agentūros atstovas.

SEMINARAS APIE CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMĄ IR ATSAKINGUMĄ

Gegužės 9 d. Vilniuje vyko Aplinkos apsaugos agentūros, bendradarbiaujant kartu su Baltijos aplinkos forumu, organizuotas renginys – seminaras „Tolesnių naudotojų pareigos pagal REACH ir CLP reglamentus“, skirtas pramonės įmonėms ir kitiems ūkio subjektams, naudojantiems chemines medžiagas ar jų mišinius savo veikloje.

 

Registracijos dokumentacijos duomenų kokybės gerinimas

 

Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau ─ ECHA) paskelbė savo metinę įvertinimo ataskaitą, kurioje gausu atnaujintų statistinių duomenų apie įvertintas chemines medžiagas ir registracijos dokumentacijas, taip pat pateikė patarimus registruotojams, kaip pagerinti informacijos apie chemines medžiagas kokybę.