Informacija apie chemines medžiagas ir preparatus

 

Ūkio subjektų konsultavimas

 

Naujas mišinių klasifikavimas ir ženklinimas nuo 2015 m.

 

REACH registracijos terminas 2018

 
 

Aplinkos apsaugos agentūra organizuoja keturių kontroliuojančių institucijų susitikimą

Aplinkos apsaugos agentūra, kaip REACH ir CLP reglamentų įgyvendinimą užtikrinanti institucija, š.m. balandžio 23 d. organizuoja Tarpinstitucinį REACH ir CLP reglamentų reikalavimų vykdymo kontrolės koordinavimo grupės susitikimą. 

Kviečiame į seminarą "REACH 2018 ir mišinių klasifikavimas pagal CLP reglamentą"

Artėja trečiasis REACH registracijos terminas! Nuo 2015 m. birželio 1 d. cheminių medžiagų mišiniai turi būti klasifikuojami, ženklinami ir pakuojami pagal CLP reglamento nuostatas! Ar esate tam pasiruošę?

REACH 2018

Artėja trečiasis REACH registracijos terminas 

 

Užduokite Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) klausimą dėl paraiškų autorizacijai gauti lietuvių kalba!

Ar esate mažoji ar vidutinė įmonė (MVĮ) ir ketinate prašyti išduoti autorizacijos liudijimą dėl labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos naudojimo? Ar dar turite su autorizacijos procedūra susijusių klausimų? Kodėl gi nepaklausus ECHA?