Informacija apie chemines medžiagas ir preparatus

 

Ūkio subjektų konsultavimas

 

Naujas mišinių klasifikavimas ir ženklinimas nuo 2015 m.

 

REACH registracijos terminas 2018

 
 

REACH 2018

Artėja trečiasis REACH registracijos terminas 

 

Užduokite Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) klausimą dėl paraiškų autorizacijai gauti lietuvių kalba!

Ar esate mažoji ar vidutinė įmonė (MVĮ) ir ketinate prašyti išduoti autorizacijos liudijimą dėl labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos naudojimo? Ar dar turite su autorizacijos procedūra susijusių klausimų? Kodėl gi nepaklausus ECHA?