Informacija apie chemines medžiagas ir preparatus

 

Ūkio subjektų konsultavimas

 

Naujas mišinių klasifikavimas ir ženklinimas nuo 2015 m.

 

REACH registracijos terminas 2018

 
 

Nuo 2019 m. gegužės 9 d. metanolio tiekimui rinkai taikomi apribojimai

Informuojame, kad nuo 2019 m. gegužės 9 d. įsigalioja nauji reikalavimai metanolio tiekimui rinkai.

Kviečiame į nemokamus seminarus didžiuosiuose Lietuvos miestuose

 

Aplinkos apsaugos agentūra bendradarbiaudama su Baltijos aplinkos forumu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Marijampolėje organizuoja nemokamus seminarus „Cheminių medžiagų valdymas įmonėje: mažesnis poveikis aplinkai bei sveikatai“

CHEMINĖS MEDŽIAGOS MŪSŲ GYVENIME – Naujas ECHA sukurtas tinklalapis

 

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) sukūrė naują tinklalapį – Cheminės medžiagos mūsų gyvenime, skirtą plačiajai visuomenei.

Šiame tinklalapyje paprastas vartotojas ras naudingos informacijos apie cheminių medžiagų naudojimo naudą ir keliamą riziką, taip pat informaciją kaip ES teisės aktai apsaugo mus nuo cheminių medžiagų neigiamo poveikio.

Tinklalapis yra išverstas į 23 ES kalbas:

https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/lt/home

 

 

Nelaukite paskutinės minutės ─ užregistruokite chemines medžiagas laiku

Informuojame, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (toliau ─ REACH reglamentas) 20(2) str. Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau ─ ECHA) patikrins registracijos dokumentacijos išsamumą per tris savaites nuo jos pateikimo datos jeigu dokumentaciją pateiksite jai iki 2018 m. kovo mėnesio pabaigos.