Informacija apie chemines medžiagas ir preparatus

 

Ūkio subjektų konsultavimas

 

Naujas mišinių klasifikavimas ir ženklinimas nuo 2015 m.

(Spauskite čia)

 

REACH registracijos terminas 2018

 
 

Vasario 7 d. konsultacijos telefonu nebus teikiamos

Informuojame, kad š. m. vasario 7 d. Cheminių medžiagų skyriaus specialistai dalyvaus seminare, todėl konsultacijos telefonu nebus teikiamos.

Visus svarbius klausimus prašome siųsti el. paštu chemija@aaa.am.lt

 

Internetinis seminaras „Pasiruoškite pranešti apie pavojingus mišinius“

Pagal naują CLP reglamento VIII priedą importuotojai ir tolesni naudotojai, kurie pateikia rinkai pavojingus mišinius, turės paskirtosioms įstaigoms pateikti tam tikrą informaciją apie savo mišinius. 

 

Jungtinės Karalystės išstojimas iš ES („Brexit“)

Jungtinės Karalystės išstojimas iš Europos Sąjungos (toliau ─ ES) turės poveikį cheminių medžiagų gamintojams ir tolesniems naudotojams, esantiems ES. Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau ECHA), siekdama pagelbėti įmonėms, kurios užregistravo chemines medžiagas arba naudojo į autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą įtrauktas chemines medžiagas, parengė ir pateikė informaciją dėl su išstojimu susijusių klausimų savo tinklalapyje.