Informacija apie chemines medžiagas ir preparatus

 

Ūkio subjektų konsultavimas

 

Naujas mišinių klasifikavimas ir ženklinimas nuo 2015 m.

 

REACH registracijos terminas 2018

 
 

Nuo 2015 m. lapkričio 1 d. įsigalioja nauja duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus (mišinius) teikimo tvarka

2015 m. liepos 23 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-537, kuriuo pakeičiamas duomenų ir informacijos apie Lietuvos respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašas. Nuoroda į tesės aktą.

 

Aplinkos apsaugos agentūra organizuoja keturių kontroliuojančių institucijų susitikimą

Aplinkos apsaugos agentūra, kaip REACH ir CLP reglamentų įgyvendinimą užtikrinanti institucija, š.m. balandžio 23 d. organizuoja Tarpinstitucinį REACH ir CLP reglamentų reikalavimų vykdymo kontrolės koordinavimo grupės susitikimą.