Informacija apie chemines medžiagas ir preparatus

 

Ūkio subjektų konsultavimas

 

Naujas mišinių klasifikavimas ir ženklinimas nuo 2015 m.

 

REACH registracijos terminas 2018

 
 

Kviečiame į seminarą „Cheminių mišinių klasifikavimas ir ženklinimas pagal CLP reglamentą“

Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyrius, bendradarbiaudamas su kitomis rinkos priežiūrą vykdančiomis institucijomis, 2016 m. vasario 19 d. organizuoja seminarą „Cheminių mišinių klasifikavimas ir ženklinimas pagal CLP reglamentą", skirtą valstybinių institucijų atstovams.  Seminare bus pateikiami pagrindiniai mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo pagal CLP reglamentą reikalavimai, taip pat keletas mišinių klasifikavimo pavyzdžių.  

Sužinokite daugiau apie Europoje naudojamų cheminių medžiagų poveikį

Nuo šiol Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau ─ ECHA) tinklalapyje galite lengviau rasti informaciją apie 120 000 Europos Sąjungoje naudojamų cheminių medžiagų. Europos cheminių medžiagų agentūra, užuot paprasčiausiai rinkusi informaciją apie chemines medžiagas, siekia, kad plačioji visuomenė ir viso pasaulio reguliavimo institucijos galėtų daug geriau pasinaudoti ta informacija. Taigi, taikant trijų lygmenų metodą, didėja duomenų apie chemines medžiagas skaidrumas ir atsekamumas. Be to, ECHA užtikrina daug geresnį tokios informacijos prieinamumą.

Registracija į seminarą "Duomenų ir ataskaitų teikimas cheminių medžiagų skyriui 2016 m."

Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyrius organizuoja seminarus temomis "Duomenų ir ataskaitų teikimas Cheminių medžiagų skyriui naudojant IS AIVIKS“. Seminare bus paaiškinta kaip prisijungti prie IS AIVIKS, kaip teikti ataskaitą už chemines medžiagas ir mišinius/preparatus, bei kaip teikti ataskaitą už fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozoną ardančias medžiagas.