Pirmasis puslapis > Naujienos

 

Naujienos

 

2017-10-23

Cheminių medžiagų gamintojai ir importuotojai buvo mokomi registruoti chemines medžiagas

 

2017-09-20

Kviečiame į seminarą „Cheminių medžiagų/mišinių valdymas: REACH registracija iki 2018 m.“

 

2017-08-14

Cheminių medžiagų registruotojų dėmesiui

 

2017-07-14

CLP reglamentas buvo priderintas prie technikos ir mokslo pažangos 10-ąjį kartą (10 ATP CLP)

 

2017-07-11

IUCLID internetu, skirtas mažoms ir vidutinėms įmonėms

 

2017-06-15

Pradėjo veikti Europos Sąjungos nanomedžiagų stebėsenos centro internetinė svetainė

 

2017-06-15

Paskelbtas Komisijos Reglamentas (ES) 2017/999 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas

 

2017-05-13

2017 gegužės 10 d. vyko seminaras „REACH Registracija 2018 ir CLP Reglamento reikalavimai“

 

2017-04-04

Kviečiame į seminarą "REACH 2018 ir CLP Reglamento reikalavimai"

 

2017-02-21

Apribotas bis(pentabromfenil)eterio (CAS Nr. 1163–19–5) naudojimas

 

2016-12-15

Įmonės kviečiamos keisti sveikatai ir aplinkai žalingas medžiagas saugesnėmis

 

2016-10-12

Inspektoriai ir REACH pagalbos tarnybų nariai gilino savo žinias apie išplėstinius saugos duomenų lapus Helsinkyje

 

2016-07-15

Seminaro „Cheminių medžiagų valdymas: REACH registracija iki 2018 m., autorizacija ir poveikio scenarijai“, kuris vyko 2016-06-17 ataskaita

 

2016-06-20

Chemijos pramonės įmonės buvo supažindintos su cheminių medžiagų valdymu

 

2016-05-20

Kvietimas į Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA‘os) organizuojamą internetinį seminarą (angl. webinar) dėl IUCLID 6!

 

2016-05-06

Kviečiame į seminarą „Cheminių medžiagų valdymas: REACH registracija iki 2018 m., autorizacija ir poveikio scenarijai“

 

2016-05-02

Nauja IUCLID 6 versija jau prieinama vartotojams

 

2016-04-14

Kviečiame į seminarą „Cheminių medžiagų valdymas įmonėje“

 

2016-03-29

Endokrininę sistemą ardančios medžiagos

 

2016-02-01

Kviečiame į seminarą „Cheminių mišinių klasifikavimas ir ženklinimas pagal CLP reglamentą“

 

2016-01-22

Sužinokite daugiau apie Europoje naudojamų cheminių medžiagų poveikį

 

2016-01-21

Registracija į seminarą "Duomenų ir ataskaitų teikimas cheminių medžiagų skyriui 2016 m."

 

2016-01-04

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja griežtesni ženklinimo ir pakavimo reikalavimai vartotojams skirtiems skalbimo plovikliams, pateikiamiems tirpiose vienkartinėse pakuotėse (kapsulėse), siekiant apsaugoti vartotojus, o ypač mažus vaikus ir kitas pažeidžiamas asmenų grupes

 

2015-10-15

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) paskelbė lankstinuką “REACH 2018 m. – Raginimas imtis veiksmų!”

 

2015-09-28

Europos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą dėl labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (SVHC) gaminiuose

 

2015-09-23

Nuo 2015 m. lapkričio 1 d. įsigalioja nauja duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus (mišinius) teikimo tvarka

 

2015-05-26

Kviečiame į seminarą „Cheminių medžiagų/mišinių valdymas: Mišinių klasifikavimas pagal CLP reglamentą“

 

2015-04-20

Aplinkos apsaugos agentūra organizuoja keturių kontroliuojančių institucijų susitikimą

 

2015-04-09

Kviečiame į seminarą "REACH 2018 ir mišinių klasifikavimas pagal CLP reglamentą"

 

2015-03-04

REACH 2018

 

2015-01-30

Užduokite Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) klausimą dėl paraiškų autorizacijai gauti lietuvių kalba!

 

2015-01-09

Registracija į seminarą "Duomenų ir ataskaitų teikimas cheminių medžiagų skyriui naudojant IS AIVIKS ir mišinių klasifikavimas pagal CLP reglamentą"

 

2014-09-25

CLP 2015

 

2014-09-09

Prasidėjo viešosios konsultacijos dėl naujų medžiagų įtraukimo į autorizuotinų medžiagų sąrašą

 

2013-10-07

Svarbi informacija duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus (mišinius) teikėjams

 

2013-07-03

Prasidėjo viešosios konsultacijos dėl naujų medžiagų įtraukimo į autorizuotinų medžiagų sąrašą

 

2013-05-24

Kvietimas į Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA‘os) organizuojamą internetinį seminarą (angl. webinar) dėl IUCLID 5.5!

 

2013-03-18

Seminaras "2013 m. cheminių medžiagų registracija"

 

2013-02-11

Kvietimas į seminarą „Reikalavimai indų, besiliečiančių su maistu, cheminei sudėčiai. Vartotojų teisės“

 

2012-10-12

Seminaras "Pagrindiniai cheminių medžiagų ir mišinių tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai ir atliekų tvarkymas"

 

2012-10-08

ECHA paskelbė užregistruotų cheminių medžiagų pagal REACH reglamentą statistiką

 

2012-09-06

2012 m. rugsėjo 17 – 18 dienomis įvyks tarptautinė 13 – ta Chemijos srities įstatymų įgyvendinimo užtikrinimo Europos tinklo (CLEEN) konferencija

 

2012-07-24

Naujoji REACH-IT ir IUCLID 5.4 versijos jau veikia

 

2012-07-24

2012 m. liepos 17 d. įsigaliojo naujasis Biocidų reglamentas

 

2011-05-11

Įmonės turi pranešti apie tam tikras gaminiuose esančias labai didelį susirūpinimą keliančias chemines medžiagas Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) iki šių metų birželio 1 d.

 

2010-11-29

Naudodami TCC įrankį išvengsite registracijos dokumentacijos atmetimo

 

2010-10-11

Laikas bėga, laiku praneškite apie cheminių medžiagų klasifikavimą ir ženklinimą!

 

2010-05-04

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) paskelbė šešis praktinius vadovus, kad padėtų cheminių medžiagų registruotojams laikytis registracijos pagal REACH informacijai keliamų reikalavimų

 

2009-06-29

SIEF – informacijos apie cheminę medžiagą mainų forumas

 

2009-04-20

2008 m. gruodžio 16 d. buvo pasirašytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo